Kviečiame pradėti švęsti Atkurtos Valstybės Šimtmetį bei neįprastai ir kūrybiškai pažinti savo krašto Laisvės istoriją, o atradimu pasidalinti su visa Lietuva.

Plakatas

Nuostatai

Konkurso organizatorių informacija

 

Gruodžio 17

Ši diena istorijoje:

1866 m. Selemoje (dab. Marijampolės r.) gimė Kazys Grinius, politikas, trečiasis Lietuvos prezidentas. Mirė 1950 m. Čikagoje.

1926 m. grupė Lietuvos karininkų įvykdė Lietuvoje valstybinį perversmą, į prezidento postą atvedusį Antaną Smetoną.

1931 m. Kaune mirė Jonas Yčas, istorikas, visuomenės veikėjas, filosofijos daktaras, profesorius, Lietuvos valstybės švietimo sistemos kūrėjas. Gimė 1880 m.

*

1770 m. Bonoje (Vokietija) gimė kompozitorius, pianistas, dirigentas Liudvikas van Bethovenas. Mirė 1827 m.

1830 m. Santa Martoje (Kolumbija) mirė Venesuelos nacionalinis didvyris Simonas Bolivaras. Gimė 1783 m.

1903 m. JAV broliai Raitai pirmą kartą sėkmingai išbandė savo lėktuvą, ore išsilaikiusį 12 sekundžių ir nuskridusį 39 metrus.

Apsilankykite

emokykla
Gimtoji istorija
imo
ugdome
Orbis Lituaniae
edtech
istidom

Knygynuose

Istorijos egzamino gidas

Mokausi svarankiškai