Naujausias numeris aptaria:

  • Katalonijos nepriklausomybę
  • Vanagaitės kaltinimus Vanagui
  • Rohinjų krizę.

Skaityti

Vasario 21

Tarptautinė gimtosios kalbos diena

Ši diena istorijoje:

1574 m. Krokuvoje Henrikas Valua karūnuotas Lenkijos ir Lietuvos karaliumi.

1882 m. Drembliuose (dab. Raseinių r.) gimė Mykolas Sleževičius, trijų Lietuvos vyriausybių vadovas, Nepriklausomybės kovų organizatorius, advokatas. Mirė 1939 m.

1920 m. Prūsų Lietuvos Tautinė Taryba kreipėsi į Lietuvos vyriausybę ir Antantės valstybes, ragindama imtis veiksmų Klaipėdos krašto prijungimui prie Lietuvos.

*

1848 m. Karlas Marksas ir Frydrichas Engelsas publikavo „Komunistų partijos manifestą“.

Apsilankykite

emokykla
Gimtoji istorija
imo
ugdome
Orbis Lituaniae
edtech
istidom
istidom

Knygynuose

Istorijos egzamino gidas

Mokausi svarankiškai