Konkurso plakato fragmentas
Konkurso plakato fragmentas

Visus Lietuvos ir lietuviškų mokyklų užsienyje 5-12 klasių mokinius kviečiame dalyvauti nacionaliniame konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija”, kurį organizuoja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, kartu su LR Švietimo ir mokslo ministerija.

Konkurso partneriai – Lietuvos kariuomenė, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, Vilniaus lietuvių namai.

Konkurso nuostatai

Išsamesnė informacija

Persiuntė Rimantas Jokimaitis

Sausio 22

Ši diena istorijoje:

1863 m. Laikinoji tautinė vyriausybė Varšuvoje paskelbė sukilimo prieš rusų valdžią pradžią.

1905 m. „Kruvinasis sekmadienis“ Sankt Peterburge – pirmosios demokratinės Rusijos revoliucijos pradžia.

1921 m. Kaune įsteigtas Karo Muziejus.

*

1506 m. Vatikane sukurta Šveicarų gvardija, ligi šiol sauganti popiežių ir jo rezidenciją.

1901 m. Vaito saloje (Anglija) mirė Anglijos karalienė Viktorija. Gimė 1819 m.

1969 m. Maskvoje nesėkme baigėsi pasikėsinimas į Sovietų Sąjungos vadovą Leonidą Brežnevą.

Apsilankykite

emokykla
Gimtoji istorija
imo
ugdome
Orbis Lituaniae
edtech
istidom
istidom

Knygynuose

Istorijos egzamino gidas

Mokausi svarankiškai