2019 metų olimpiados tema – Tauta be valstybės. Lietuva 1940-1990 m.

Programą rasite rubrikoje Programos.

Programos versija spausdinti

Balandžio 19

Ši diena istorijoje:

1595 m. Lobzove (prie Krokuvos, Lenkija) gimė Vladislovas II Vaza, Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1632-1648). Mirė 1648 m.

1760 m. Vilniuje pradėtas leisti pirmasis Lietuvos laikraštis „Kurier Litewski“ („Lietuvos kurjeris“). Ėjo iki 1840 m. gruodžio 31.

1918 m. Lietuvos Taryba nustatė Lietuvos tautinės vėliavos spalvas.

1919 m. balandžio 19 d. link bolševikų valdomo Vilniaus patraukė Lenkijos kariuomenė.

*

1775 m. prasidėjo Šiaurės Amerikos kolonijų nepriklausomybės karas.

1839 m. Londono sutartimi pripažinta Belgijos nepriklausomybė nuo Nyderlandų.

1882 m. Daune (dab. Londono dalis) mirė Čarlzas Darvinas, anglų gamtininkas ir keliautojas, sukūręs evoliucinę gyvųjų organizmų natūralios atrankos teoriją. Gimė 1809 m.

1943 m. Varšuvos gete prasidėjo žydų sukilimas.

1946 m. baigė darbą paskutinė, XXI-oji, Tautų Sąjungos Generalinės Asamblėjos sesija.

Apsilankykite

emokykla
Gimtoji istorija
imo
ugdome
Orbis Lituaniae
edtech
istidom
istidom

Knygynuose

Istorijos egzamino gidas

Mokausi svarankiškai