Rugpjūčio 20

Ši diena istorijoje:

1899 m. Palangoje, grafo Felikso Tiškevičiaus sandėlyje, dar galiojant lietuviškosios spaudos draudimui, suvaidintas pirmasis legalus lietuviškas spektaklis Lietuvoje – Antano ir Juozo Vilkutaičių-Keturakių komedija „Amerika pirtyje”.

1920 m. Guronyse (dab. Kaišiadorių r.) gimė Vincentas Sladkevičius, dvasininkas, disidentas, Kauno arkivyskupas (1989-1995), kardinolas (1988). Mirė 2000 m.

1935 m. prasidėjo Suvalkijos ūkininkų streikas.

*

1940 m. Meksikoje žudikas, NKVD agentas, mirtinai sužeidė rusų revoliucinierių emigracijoje Levą Trockį.

1953 m. SSRS paskelbė apie sėkmingą bandomąjį vandenilinės bombos sprogdinimą.

1968 m. Varšuvos sutarties organizacijos pajėgos įsiveržė į Čekoslovakiją ir užbaigė politinės liberalizacijos laikotarpį, vadintą „Prahos pavasariu“.

1988 m. baigėsi Irano ir Irako karas, prasidėjęs 1980 m. rugsėjo 22 d.

1991 m. Estija paskelbė nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos.

Apsilankykite

emokykla
Gimtoji istorija
imo
ugdome
Orbis Lituaniae
edtech
istidom
istidom

Knygynuose

Istorijos egzamino gidas

Mokausi svarankiškai