Spalio 18

Ši diena istorijoje:

1508 m. LDK sudarė „amžinąją taiką“ su Rusija (pagal Julijaus kalendorių – spalio 8).

1529 m. Žygimantas Augustas paskelbtas LDK didžiuoju kunigaikščiu.

1896 m. Bazelyje (Šveicarija) gimė kultūrologas, literatūros tyrinėtojas, lietuvių ir šveicarų visuomenės veikėjas, publicistas, Eltos steigėjas ir direktorius profesorius Juozas Eretas. Mirė 1984 m.

1932 m. Kaune gimė Vytautas Landsbergis, muzikologas, politikas, Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataras.

1948 m. Lugane (Šveicarija) mirė Jurgis Šaulys, politikas, diplomatas, Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataras. Gimė 1879 m.

*

1685 m. Prancūzijos karalius Liudvikas XIV panaikino Nanto ediktą ir atėmė iš protestantų hugenotų visas religines bei pilietines laisves, kurias jiems 1598 metais suteikė karalius Henrikas IV.

1931 m. Vest Orindže (JAV) mirė Tomas Alva Edisonas, elektros lemputės, fonografo, kinetoskopo ir daugybės kitų aparatų išradėjas. Gimė 1847 m.

1991 m. Azerbaidžanas paskelbė nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos.

Apsilankykite

emokykla
Gimtoji istorija
imo
ugdome
Orbis Lituaniae
edtech
istidom
istidom

Knygynuose

Istorijos egzamino gidas

Mokausi svarankiškai