Datos

1991 – Lietuva tampa JTO nare

1992 – Europos Sąjungos įkūrimas

1992 – Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimas

2004 – Lietuva tampa NATO ir Europos Sąjungos nare