Datos

1944 – antrosios sovietinės okupacijos pradžia

1944-1953 – Lietuvos sovietizacija, represijos, partizaninis karas

1949 m. vasario 16 d. – Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio deklaracijos priėmimas

1972 – Romo Kalantos susideginimas

1972 – „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidimo pradžia

1988 – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio įkūrimas

1989 m. rugpjūčio 23 d. – Baltijos kelias

1990 m. kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas

1991 m. sausio 13 d. – SSRS kariuomenės puolimas Vilniuje