Datos

1939.9.01-1945.8.02 – Antrasis pasaulinis karas

1939-1940 – Žiemos karas

(Sovietų ir Suomių karas, 1939 11-1940 03 12), sovietų karas siekiant užgrobti bei sovietizuoti Suomiją. Dar prieš karą sovietai sudarė marionetinę O. Kūsineno vyriausybę ir 1939 11 29 puolė Suomiją, bet susidūrė su galinga K. G. Manerheimo gynybos linija. Suomiai kovojo itin narsiai ir sumaniai. 1940 02 Raudonoji armija, patyrusi didelių nuostolių, pralaužė suomių gynybos įtvirtinimus. Pagal 1940 03 12 taikos sutartį 11 proc. Suomijos teritorijos (Karelijos sąsmauka, Vyborgo miestas ir kt. sritys) atiteko Sovietų Sąjungai, bet Suomija išsaugojo savo nepriklausomybę. Iš tų sričių pasitraukė apie 400 tūkst. suomių. Ž žuvo apie 70 tūkst. suomių, apie 200 tūkst Raudonosios armijos karių.

1943 - Stalingrado ir Kursko mūšiai – lūžis Rytų fronte

1944 – atidarytas Antrasis frontas

1945 – Jaltos ir Potsdamo konferencijos, Vokietijos ir Japonijos kapituliacija