Datos

1769 – išrasta garo mašina

1789 – Prancūzijos didžiosios revoliucijos pradžia

1792 – paskelbta Prancūzijos respublika

1794 – Termidoro perversmas, jakobinų diktatūros pabaiga

1799-1815 – Napoleono Bonaparto epocha

1804 – paskelbta Prancūzijos imperija

1807 – Tilžės taika

1812 – Napoleono žygis į Rusiją

1814-1815 – Vienos kongresas

1815 – sukurta Šventoji sąjunga