Šv. Kalėdos

Ši diena istorijoje:

1566 m. Gardino seime sudaryta Lietuvos ir Livonijos (Uždauguvio kunigaikštystės) unija.

1944 m. NKVD kariuomenė ir stribai nusiaubė 11 Alytaus apskrities kaimų (Klepočius, Lizdus ir kt.).

*

1917 m. įkurta bolševikinė Ukrainos SSR.

1991 m. karinio tribunolo nuosprendžiu kartu su žmona sušaudytas nuverstasis Rumunijos prezidentas (1974-1989), diktatorius Nikolajė Čaušesku.

1991 m. SSRS prezidentas Michailas Gorbačiovas paskelbė apie savo atsistatydinimą iš posto.

1977 m. Šveicarijoje mirė Čarlis Čaplinas, kino aktorius ir režisierius, Didysis Komikas. Gimė 1889 m.