Ši diena istorijoje:

1429 m. Lucke (dab. Ukraina) prasidėjo tarptautinio masto suvažiavimas (sausio 9-29), kuriame svarstyti Rytų Europos politikos klausimai. Jame svarstytas Vytauto karūnavimo klausimas.

1776 m. Karvaičiuose (Kuršių nerija) gimė Liudvikas Rėza, poetas, tautosakininkas, teologas. Mirė 1840 m.

1907 m. Vilniuje, Petro Vileišio namuose, atidaryta pirmoji lietuvių dailės paroda.

1923 m. prasidėjo Klaipėdos sukilimas.

1944 m. Klyvlende (JAV) žuvo Antanas Smetona, Vasario 16-osios Akto signataras, Lietuvos Prezidentas (1919-1920, 1926-1940). Gimė 1874 m.

1966 m. Vilniuje mirė Vladas Jurgutis, kunigas, ekonomistas, „lito tėvas“. Gimė 1885 m.

*

1873 m. Čislcharste (dab. Londono rajonas) mirė paskutinis Prancūzijos imperatorius Napoleonas III. Gimė 1808 m.

1951 m. Niujorke oficialiai atidarytas JTO būstinės pastatas.