Ši diena istorijoje:

1863 m. Laikinoji tautinė vyriausybė Varšuvoje paskelbė sukilimo prieš rusų valdžią pradžią.

1905 m. „Kruvinasis sekmadienis“ Sankt Peterburge – pirmosios demokratinės Rusijos revoliucijos pradžia.

1921 m. Kaune įsteigtas Karo Muziejus.

*

1506 m. Vatikane sukurta Šveicarų gvardija, ligi šiol sauganti popiežių ir jo rezidenciją.

1901 m. Vaito saloje (Anglija) mirė Anglijos karalienė Viktorija. Gimė 1819 m.

1969 m. Maskvoje nesėkme baigėsi pasikėsinimas į Sovietų Sąjungos vadovą Leonidą Brežnevą.