Ši diena istorijoje:

1418 m. Konstanco bažnytiniame susirinkime Kijevo ir Lietuvos stačiatikių metropolitas Grigorijus Camblakas kėlė stačiatikių ir katalikų bažnyčių unijos idėją.

*

1836 m. amerikietis Samuelis Koltas gavo šešių užtaisų revolverio patentą.

1956 m. Nikita Chruščiovas XX SSKP suvažiavime pasakė kalbą „Apie asmens kultą ir jo pasekmes“.