Ši diena istorijoje:

1362 m. kryžiuočiai sugriovė mūrinę Kauno pilį. Intensyviausių kovų su kryžiuočiais pradžia.

1794 m. Lietuvoje prasidėjo sukilimas, vadovaujamas Tado Kosciuškos – Šiauliuose paskelbtas pirmasis Lietuvos kariuomenės sukilimo aktas.

1803 m. Rusijos caras Aleksandras I Vilniaus (buvusią Lietuvos) vyriausiąją mokyklą reorganizavo į Vilniaus imperatoriškąjį universitetą.

1883 m. Dysnoje (dab. Ignalinos r.) gimė Augustinas Voldemaras, politikas, pirmosios Lietuvos vyriausybės pirmininkas (1918), diplomatas, istorikas. Mirė 1942 m. Maskvos Butyrkų kalėjime.

*

1917 m. į Rusiją iš emigracijos grįžo bolševikų vadas Vladimiras Leninas.

1922 m. Rapalo mieste (Italija) pasirašyta sutartis, kuria užmegzti diplomatiniai santykiai tarp Sovietų Rusijos ir Vokietijos.

1945 m. Baltijos jūroje naktį į 16 d.sovietų povandeninis laivas nuskandino vokiečių laivą „Goya“. Žuvo daugiau kaip 6000 žmonių.