Ši diena istorijoje:

1434 m. Žygimantas Kęstutaitis suteikė privilegiją Lietuvos kunigaikščiams ir bajorams, kuria buvo sulygintos stačiatikių ir katalikų bajorų teisės. Garantuota, jog bajorai nebus persekiojami be teismo.

1686 m. Maskvoje pasirašyta „Amžinosios taikos“ sutartis tarp ATR ir Maskvos Didžiosios Kunigaikštystės, užbaigusi abiejų valstybių karą, prasidėjusį 1654 m. ir įtvirtinusi 1667 m. Andrusovo paliaubų sutarties sąlygas.

1761 m. Jasionyse (dab. Baltarusija) gimė Stanislovas Bonifacas Jundzilas, gamtininkas, botanikas, kunigas. Mirė 1847 m.

*

1758 m. Arase (Prancūzija) gimė Maksimiljenas Robespjeras, vienas žymiausių Didžiosios Prancūzijos revoliucijos veikėjų. Nukirsdintas 1794 m.

1856 m. Freiberge (dab. Pršyborgas, Čekija) gimė Zigmundas Froidas, austrų neuropatologas, psichiatras, psichologas, psichoanalizės pradininkas. Mirė 1939 m.