Ši diena istorijoje:

1260 m. žemaičiai sumušė Vokiečių ordino Livonijos, Prūsijos ir Vokietijos kraštų kariuomenę Durbės mūšyje.

1769 m. prasidėjo Šiaulių ekonomijos valstiečių sukilimas, trukęs iki spalio mėn.

1944 m. Raudonoji armija užėmė Vilnių, prasidėjo antroji so­vietinė okupacija.

*

1878 m. Berlyno traktato pasirašymu baigėsi Berlyno kongresas, pakoregavęs San Stefano taikos sutarties sąlygas.