Datos

IV tūkstm. pr. Kr. – rašto atsiradimas

IV tūkstm. pr. Kr. - VI a. pr. Kr. – Egipto civilizacija

apie 2500 m. pr. Kr. – Harapa ir Mohendžo Daras

Senovės Indijos civilizacija
Senovės Indijos civilizacija

Indo slėnyje iškilę miestai apie 2500 pr. Kr., kai egiptiečiai statė piramides, o Lietuvos teritorijoje pasirodė indoeuropiečiai.
Daugiau – žodyne.

VI a. pr. Kr. – budizmas

religija, kuriai pradžią davė Sidhartos Gautamos (560-480 pr. Kr.) mokymas. Po jo mirties paplito Indijoje, vėliau ir kitose šalyse.
Daugiau – žodyne

VI a. pr. Kr. – konfucianizmas

(angl. confucianism), Konfucijaus, jo mokinių ir pasekėjų skelbtos moralinės, politinės, religinės filosofinės ir pasaulėžiūros doktrinos lotynizuotas pavadinimas.
Daugiau – žodyne

XV a. pr. Kr. – geležies lydymo pradžia

apie 1000 m. pr. Kr. – senovės žydų valstybė