Šaltiniai

Į 74-83 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.

ŠALTINIS A (Iš Periklio kalbos)

Ši santvarka vadinasi tautos valdžia, nes ji remiasi ne tautos mažuma, o dauguma. Atsižvelgiant į skirtingus asmeninius poreikius, mūsų įstatymai teikia visiems lygias teises [...]. Net ir neturtingam piliečiui, jeigu tik jis gali atlikti ką nors naudinga valstybei, dėl jo nežymios padėties niekas netrukdo pasiekti garbės ir įtakos.

ŠALTINIS B

Paskui valdė Cheopsas, kuris pradėjo kaip įmanydamas savivaliauti. [...] Vieniems liepė iš Arabijos kalnuose esančių skaldyklų vilkti prie Nilo didžiulius akmenis, kitiems – kelti juos per upę laivais [...]. Paskui [... ] karaliumi buvo Cheopso sūnus Mikerinas. [... ] Atėjo orakulo ištarmė, kad jam lemta tik šešerius metus gyventi [...]. Mikerinas pasiuntė pasiuntinius su priekaištu orakului: jo tėvas ir dėdė uždarė šventyklas ir užmiršo dievus, engė žmones ir gyveno ilgai, o jis, dievobaimingasis, turi taip greitai mirti.

ŠALTINIS C

Kai konsulas Varonas grįžo, pabėgęs iš mūšio lauko, liūdnas [...] senatas ir visa minia širdingai jį sutiko [...] patricijai ir žymiausi senatoriai, tarp jų ir Fabijus, pagyrė konsulą, kad jis nenustojo vilties [...] tikėdamasis išgelbėti įstatymus ir piliečius. [...] Netrukus Scipionas žūtbūtinėje kovoje nugalėjo ir patį Hanibalą, pamynė ir sutrypė nugalėtosios Kartaginos išdidumą.