Šaltiniai

Į 39-53 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D, E ir F.

ŠALTINIS A

Daugelio kitų autorių tvirtinimu, Periklis pirmutinis pradėjo liaudžiai burtais dalinti užkariautąsias žemes, duoti jai pinigų teatrui ir atlyginti už valstybines pareigas [...], o kai Tukididas buvo nuverstas ir ištremtas ostrakizmu, jis ne mažiau kaip penkiolika metų iš eilės turėjo tvirtą ir nedalomą valdžią, nors strategas būdavo renkamas tik vieneriems metams.

ŠALTINIS B

Apie respublikos atkūrimą jis dukart susimąstė: pirmąkart – tučtuojau po pergalės prieš Antonijų, kai dar nebuvo išdilę iš atminties dažni Antonijaus priekaištai, tarsi vien per jį, Oktavijų, respublika tebėra neatkurta, o antrąkart – pasibjaurėjęs ilgai užsitęsusią liga [...]. Tačiau persigalvojęs [...] jis nesvyruodamas pasilaikė sau valdžią [...]. Karaliai, draugai, taip pat sąjungininkai [...] susidėję pasišovė baigti ir paskirti Augusto genijui Jupiterio Olimpiečio šventyklą...

ŠALTINIS C

Magistrato orumas reikalavo, kad visi jam reikštų pagarbą. Fabijus Maksimas, 213 m. pr. Kr. konsulas, sutikęs tėvą, jį priverčia nusėsti nuo žirgo ir taip parodyti deramą pagarbą savo asmeniui.

ŠALTINIS D

Galutinai įsitvirtinęs valdžioje, Neronas puolė į bedievišką darbų sūkurį ir ėmė ruoštis kovai prieš visų dalykų sutvėrėjo Dievo tikėjimą. [...] Taip anuomet tas, kuris žinomas kaip pirmasis tarp didžiųjų Dievo priešininkų, buvo pasirengęs išžudyti apaštalus. Istorija pasakoja, kad jam viešpataujant Romoje Pauliui buvo nukirsta galva...

ŠALTINIS E

Nekaringas tautas jis atidavė senatui ir atvirkščiai, stipresnes [...] pasiliko sau [...] Jis taip pasielgė dėl to, kad [...] senato provincijos liktų neapginkluotos [...] ir kad tik jis vienas turėtų savo žinioje ginklus [...]. Siekdamas, kad jiems nekiltų mintis, jog jis kaip ir Cezaris svajojęs apie monarchinio valdymo būdą, jis nustatė 10 metų visų jam atiduotų provincijų valdymo terminą...

ŠALTINIS F

Į visas valdžios pareigas rinkti iš visų piliečių: valdyti visiems kiekvieną ir kiekvienam pakaitomis valdyti visus; į valdžios pareigas parinkti burtais – arba į visas, arba į tas, kurios nereikalauja patyrimo ir įgūdžių [...], tam pačiam asmeniui neleisti eiti valdžios pareigų du kartus arba leisti labai retai [...], leisti teisti visiems ir iš visų sluoksnių...