Šaltiniai

Į 25-38 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D, E.

ŠALTINIS A (Iš Herodoto „Istorijos“)

Vieniems liepė iš Arabijos kalnuose esančių skaldyklų vilkti [...] didžiulius akmenis, kitiems – kelti juos laivais ir tempti iki vadinamųjų Libijos kalnų. Visą tą laiką dirbo 100000 žmonių keisdamiesi kas trys mėnesiai. Visus tuos labai varginančius darbus žmonės dirbo šitiek laiko: 10 metų truko, kol buvo nutiestas kelias, kuriuo vilko akmenis, [...] ne mažiau truko laiko kol [...] buvo pastatyti požeminiai ruimai [patalpos] jo kapui.

ŠALTINIS B

Dabar, šeimininke, tave sutikau aš,–
Mirties, tos baisios, tegu nepamatysiu!
Šeimininkė byloja jam, Gilgamešui:
Gilgamešai, kur tu veržiesi?

Gyvenimo, kurio ieškai, tau nesurast!
Dievai, kuomet žmogų jie kūrė,–
Mirtį tada jie žmogui paskyrė,
Gyvenimą savo rankose pasiliko.

ŠALTINIS C (Iš Dvylikos lentelių įstatymo)

VIII. 14 [...] Laisvuosius žmones, sugautus vagiant su daiktiniu įkalčiu, nubausti kūno bausme ir atiduoti apvogtajam, o vergus išplakti rimbu ir numesti nuo uolos, bet nepilnamečių atžvilgiu buvo nustatyta: arba skirti jiems pretoriaus nuožiūra kūno bausmę, arba priversti atlyginti nuostolius.

ŠALTINIS D

Šaltinis D
Šaltinis D

ŠALTINIS E

Šaltinis E
Šaltinis E