Šaltiniai

Į 43-50 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D, E ir F.

ŠALTINIS A

Šaltinis A
Šaltinis A

ŠALTINIS B

Šaltinis B
Šaltinis B

ŠALTINIS C

Šaltinis C
Šaltinis C

ŠALTINIS D (Plutarchas apie vieno miesto įkūrimą)

Pamatęs nuostabiai gerą vietą, nes tai buvo gana siaura žemės juosta, įsiterpusi tarp didelio ežero ir jūros, kuri kaip tik šioje vietoje buvo labai tinkama dideliam ir patogiam uostui, karalius [...] įsakė nubraižyti naujo miesto planą pagal vietovės sąlygas. [...] kai pranašautojai išaiškino, kad jo įkurtas miestas būsiąs labai turtingas ir galėsiąs išmaitinti įvairiausių giminių žmones, tuojau įsakė statybos prižiūrėtojams pradėti darbus.

ŠALTINIS E (Plutarchas apie vienos miesto dalies statybą)

Taip kilo pastatai, stulbinantys savo didybe, neprilygstami savo forma ir grožiu, ir visi meistrai vienas kitą stengėsi pralenkti darbo dailumu, bet nuostabiausia buvo - greitis. Pastatai, kurie, atrodė būsią užbaigti, ir tai su vargu, per ilgus amžius tik daugelio kartų - iš tikrųjų visi buvo sukurti tuo vienu valstybės klestėjimo laiku, kai valdė vienas valstybės vyras. [...] Visus šiuos darbus tvarkė ir prižiūrėjo Feidijas, nors čia dirbo ir garsių architektų bei menininkų.

ŠALTINIS F (Plutarchas apie pertvarkymus mieste)

Forume tautai buvo ruošiamos gladiatorių kautynės, ir aplink aikštę buvo įrengtos tribūnos, kur už vietas, daugumos magistratų nuomone, reikėjo mokėti. Gajus tas tribūnas įsakė nuimti, kad neturtingi piliečiai galėtų nemokamai žiūrėti. Kadangi niekas šio įsakymo nepaklausė, Gajus, sulaukęs nakties prieš žaidimus ir pasikvietęs darbininkus, liepė išardyti tribūnas ir rytojaus dieną parodė liaudžiai tuščią vietą, iš kur ji galėjo stebėti žaidynes.