Šaltiniai

Į 61-76 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D, E ir F.

ŠALTINIS A

Lietuvos ir SSRS draugingumui sustiprinti Vilnius ir Vilniaus sritis Sovietų Sąjungos perduodami Lietuvos Respublikai <...>

Lietuvos Respublika ir Sovietų Sąjunga pasižada drauge ginti Lietuvos sienas, kuriam reikalui Sovietų Sąjungai suteikiama teisė savo lėšomis laikyti <...> nustatytose Lietuvos Respublikos vietovėse griežtai aprėžtą Sovietų sausumos ir orinių ginkluotų pajėgų kiekį.

ŠALTINIS B

Šaltinis B

ŠALTINIS C

Versalio sutartimi nuo Vokietijos atskirtas Klaipėdos kraštas, skaitant nuo šios dienos, vėl sujungiamas su Vokietijos Reichu <...>

Kad būtų apžiūrėta ūkinių Lietuvos interesų, Lietuvai bus įsteigta Klaipėdoje laisvo uosto zona.

ŠALTINIS D

Britų imperija, Prancūzija, Italija ir Japonija <...> perduoda Lietuvai <...> visas teises ir titulus, kuriuos jos turi paėmusios iš Vokietijos <...>, teritorijoje tarp Baltijos jūros, Rytų Prūsijos vasaros rytų sienos <...> ir buvusios sienos tarp Vokietijos ir Rusijos.

ŠALTINIS E

Šaltinis E

ŠALTINIS F. Lietuvos užsienio prekyba 1939 m. pirmoje pusėje (mln. Lt)

  1939 m. sausio mėn.1939 m. balandžio mėn.
Importas 18,1 9,6
Eksportas 19 14,9