Šaltinis

Į 8-14 klausimus atsakykite remdamiesi J. Urbšio prisiminimais.

Iš J. Urbšio prisiminimų

Žodį ima Stalinas ir be užuolankų paskelbia, kad Sovietų Sąjunga susitarusi su Vokietija, jog didžiausioji Lietuvos dalis tenkanti Sovietų Sąjungai, o siauras jos pasienio ruožas – Vokietijai. Kloja ant stalo Lietuvos žemėlapį ir rodo nubrėžtą jame Sovietų Sąjungos ir Vokietijos „valdų“ skiriamąją liniją nepriklausomos Lietuvos valstybės teritorijoje. <...>
Bandau protestuoti prieš tokį nepriklausomos valstybės dalijimąsi. <... >

Stalinas konkretizuoja:

– Mes turime su jumis pasirašyti dvi sutartis: vieną Vilniaus grąžinimo Lietuvai, kitą – savitarpio pagalbos. <...> Jie pateikė mums dviejų sutarčių projektus. Antrosios sutarties projektas numato Sovietų Sąjungai teisę įvesti į Lietuvos teritoriją savo kariuomenę ir nuolat ją ten laikyti.

Susipažinęs su tuo projektu, tariau:

– Bet juk tai Lietuvos okupacija!

Naujausiųjų laikų istorija V, 1998, p. 143