Šaltiniai

Į 26-34 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.

ŠALTINIS A (Iš Vokietijos ir SSRS nepuolimo sutarties slaptojo protokolo)
Jeigu srityse, įeinančiose į Pabaltijo valstybių sudėtį (Suomijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje), įvyktų teritorinis ir politinis pertvarkymas, šiaurinė Lietuvos siena taps Vokietijos ir SSRS interesų sferų siena. Tuo pačiu abi šalys pripažįsta Lietuvos interesus Vilniaus kraštui.

ŠALTINIS B (Iš 1939 m. kovo 22 d. Lietuvos ir Vokietijos sutarties dėl Klaipėdos)
Versalio sutartimi nuo Vokietijos atskirtas Klaipėdos kraštas, skaitant nuo šios dienos, vėl sujungiamas su Vokietijos Reichu.

ŠALTINIS C

Šaltinis C

ŠALTINIS D

Šaltinis D