Šaltiniai

Į 42-52 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.

ŠALTINIS A

Šaltinis A
Šaltinis A

 ŠALTINIS B

Šaltinis B
Šaltinis B

ŠALTINIS C

Motulė Rusija: „Nedėkingieji, nesuprantu, kodėl aš jus pagrobiau...“
Motulė Rusija: „Nedėkingieji, nesuprantu, kodėl aš jus pagrobiau...“

ŠALTINIS D (Iš 1918 m. kovo 23 d. Vokietijos imperatoriaus akto dėl Lietuvos Nepriklausomybės pripažinimo)

Mes, Vilhelmas iš Dievo malonės, Vokiečių kaizeris [...] šiuo skelbiame visų žiniai: Lietuvos Tarybai, kuri yra pripažinta Lietuvių tautos atstovybe, 1917 m. gruodžio 11 d. paskelbus Lietuvą esant vėl nepriklausoma valstybe, sujungta su vokiečių viešpatija amžinu tvirtu ryšiu [...] visų pirma kariuomenės, susisiekimo, muito ir monetos reikalų sutartimis [...] pripažįstame Lietuvą laisva nepriklausoma valstybe ir pasižadame Lietuvos valstybei atsistatant patiekti jai prašytos apsaugos ir pagalbos.