Šaltiniai

Į 52–61 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D ir E.

Šaltinis A (Vokietijos dalybos po karo)

Šaltinis A
Šaltinis A

Šaltinis B (Vokietijos dalybos po karo)

Šaltinis B
Šaltinis B

Šaltinis C (1919 m. Karikatūra)

Įrašas kairėje: „Šį Tautų Sąjungos tiltą suprojektavo JAV prezidentas“. Įrašas dešinėje: „Kertinis akmuo. JAV“
Įrašas kairėje: „Šį Tautų Sąjungos tiltą suprojektavo JAV prezidentas“. Įrašas dešinėje: „Kertinis akmuo. JAV“

Šaltinis D (2006 m. Karikatūra)

Įrašas viršuje: „Aš sakiau jiems, kad tai nesubalansuota!” Įrašas ant valties: „Saugumo taryba. JT“
Įrašas viršuje: „Aš sakiau jiems, kad tai nesubalansuota!” Įrašas ant valties: „Saugumo taryba. JT“

Šaltinis E (Iš Jungtinių tautų organizacijos statuto)

7 str. Jungtinių Tautų Organizacijos pagrindiniai organai: Generalinė asamblėja, Saugumo taryba, Ekonominė ir socialinė taryba, Globos taryba, Tarptautinis teismas ir Sekretoriatas. [...]

23 str. Saugumo taryba susideda iš 11 organizacijos narių. Kinijos Respublika, Prancūzija, TSRS, Didžioji Britanija ir JAV yra nuolatiniai Saugumo tarybos nariai. Generalinė asamblėja išrenka kitus šešis narius. [...]

27 str. […] Saugumo tarybos sprendimai kitais klausimais laikomi priimti, kai už juos bal-suoja septyni Tarybos nariai, kai visi nuolatiniai tarybos nariai taip pat balsuoja už juos.