Šaltiniai

Į 1-6 klausimus atsakykite remdamiesi grafikais A ir B.

Grafikas A. Partizanų skaičius Lietuvoje 1944-1953 m.

Grafikas A
Grafikas A

 

Grafikas B. Represijų mastai Lietuvoje 1944-1945 m. (MGB duomenimis)

Grafikas B
Grafikas B