Šaltiniai

Į 1-6 klausimus atsakykite remdamiesi grafikais A ir B.

Grafikas A. Partizanų skaičius Lietuvoje 1944-1953 m.

17_011.gif

 

Grafikas B. Represijų mastai Lietuvoje 1944-1945 m. (MGB duomenimis)

17_012.gif