Šaltinis

Į 71-78 klausimus atsakykite remdamiesi karikatūra.

Iš kairės į dešinę užrašyta: Lenkija, Vengrija, Čekoslovakija, SSRS, VDR, Rumunija, Bulgarija.
Iš kairės į dešinę užrašyta: Lenkija, Vengrija, Čekoslovakija, SSRS, VDR, Rumunija, Bulgarija.