Šaltiniai

Į 61-70 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A ir B.

Šaltinis A

Šaltinis A

Šaltinis B

Prezidentas <...> įsako salą blokuoti ir pasiūlo <...> raketas atitraukti <...>. Atominis karas atrodo šį sykį neišvengiamas.