Šaltiniai

Į 1-10 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D.

ŠALTINIS A (Iš konferencijos nutarimų)

Pagal suderintą planą ginkluotosios trijų valstybių pajėgos užims <...> atskiras zonas. Plane numatyta koordinuota administracija <...>, kurią sudaro trijų valstybių Vyriausieji kariuomenės Vadai. <...> Jų buveinė bus Berlyne.

ŠALTINIS B

„Sowjet Zone“ – Sovietų zona. „Nach Westen“ – į Vakarus.
„Sowjet Zone“ – Sovietų zona. „Nach Westen“ – į Vakarus.

ŠALTINIS C

Šaltinis C
Šaltinis C

ŠALTINIS D (Iš Naujausiųjų laikų istorijos. – K., 1982)

Ilgą laiką ardomieji elementai iš VFR, nebaudžiamai naudodamiesi tuo, kad tarp VDR ir Vakarų Berlyno buvo atvira siena, bandė griauti socializmo pamatus. Jie siuntinėjo savo agentūrą, išveždavo iš VDR deficitines prekes ir t.t. VDR vyriausybė patikimai apsaugojo nuo išorės pasikėsinimų socialistinius iškovojimus ir savo piliečių taikų darbą, ėmusi kontroliuoti sieną su Vakarų Berlynu.