Šaltiniai

Į 32–40 klausimus atsakykite remdamiesi žemėlapiais A ir B.

ŽEMĖLAPIS A

Žemėlapis A

ŽEMĖLAPIS B

Žemėlapis B