Šaltinis

Į 56-58 klausimus atsakykite, remdamiesi karikatūra.

Rodyklėje užrašyta: į kairę – „Vakarų Europa“, į dešinę – „SSRS“
Rodyklėje užrašyta: į kairę – „Vakarų Europa“, į dešinę – „SSRS“