Šaltiniai

Į 31-41 klausimus atsakykite remdamiesi žemėlapiais A ir B.

ŽEMĖLAPIS A

Žemėlapis A
Žemėlapis A

ŽEMĖLAPIS B

Žemėlapis B
Žemėlapis B