Šaltiniai

Į 1-11 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D ir E.

Šaltinis A. Pramonės gamyba Vokietijoje (1929 m. = 100)

1931 m. 1932 m.
68 53

 

Šaltinis B. Darbininkų darbo užmokestis Vokietijoje (1928 m. = 100)

1929 m. 1931 m. 1933 m.
106 95 77

 

Šaltinis C. Kai kurių Vokietijos partijų balsai per Reichstago rinkimus 1928-1933 m. (proc.)

  1928 m. 1930 m. 1932 07 31 1932 11 06 1933 03 05
1. Centro (konservatoriai, katalikai) 15,4 17,6 16,7 16,2 15,0
2. Socialdemokratai 29,8 24,5 21,6 20,4 18,3
3. Komunistai 10,6 13,1 14,3 16,9 12,3
4. Nacistai 2,6 18,3 37,3 33,1 43,9

 

Šaltinis D. Kai kurios socialinės grupės VNSD partijoje ir Vokietijoje 1930 m.

Socialinė grupė VNSDP (proc.) Visuomenėje (proc.)
1. Darbininkų 28,1 45,1
2. Žemės ūkio savininkų 14,1 6,7
3. Valdininkų 25,6 15,9

 

Šaltinis E. Iš VNSDP programos

1. Mes ... reikalaujame visų vokiečių suvienijimo į vientisą Didžiąją Vokietiją.

2. Mes reikalaujame <...> Versalio <...> <sutarties> panaikinimo.