Šaltiniai

Į 58-72 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D, E.

ŠALTINIS A (Iš Patriarcho Tichono laiško Liaudies Komisarų Tarybai)

Ištisus metus jūs laikote savo rankose valstybinę valdžią ir jau rengiatės švęsti Spalio revoliucijos metines, tačiau upėmis liejamas [...] kraujas šaukiasi dangaus [...]. Mirtimi baudžiama be jokio tardymo ir teismo […]. Iš pradžių vadinant „buržujais“ buvo plėšiami pasiturintys žmonės, paskui vadinant „buožėmis“ plėšiami darbštesni ir turtingesni valstiečiai [...]. Kur žodžio ir spaudos laisvė? […] Jūs be jokios dingsties uždarėte daug vienuolynų ir bažnyčių.

ŠALTINIS B (Iš bolševikinio laikraščio)

Mes atmetame senas moralės ir žmoniškumo sistemas, kurias buržuazija išgalvojo tam, kad galėtų engti ir išnaudoti „žemesniąsias klases“ […]. Mūsų moralė neturi precedento, mūsų žmoniškumas yra absoliutus, nes jis remiasi nauju idealu: sunaikinti bet kokią smurto ir priespaudos formą […]. Kraujas? Tesrūva jis upeliais. Nes tik kraujas gali visiems laikams perdažyti juodą plėšikišką buržuazijos vėliavą ir paversti ją raudona Revoliucijos vėliava.

ŠALTINIS C (Iš sovietinės valdžios nutarimų)

Ištisinės kolektyvizacijos rajonuose atšaukti įstatymus, kurie leidžia nuomoti žemę ir panaudoti samdomąjį darbą pavienio valstiečio ūkyje. […] Suteikti kraštų (sričių) vykdomiesiems komitetams [...] teises šiuose rajonuose taikyti visas būtinas priemones kovai su buožija iki visiško buožių turto konfiskavimo ir jų iškeldinimo už atskirų rajonų ir kraštų (sričių) ribų. [...]

Visokeriopai stiprinti SSRS, pasaulinės revoliucijos bazės, proletariato sąjungą su Vakarų Europos proletariatu ir engiamosiomis tautomis, siekti tarptautinės proletarinės revoliucijos išplėtojimo ir pergalės [...]. Kurti ekonomiką tokia kryptimi, kad SSRS iš šalies, įvežančios mašinas ir įrengimus, būtų paversta šalimi, gaminančia mašinas ir įrengimus.

ŠALTINIS D

Šaltinis D

ŠALTINIS E

Šaltinis E