Šaltiniai

Į 29-37 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.

Šaltinis A (Iš 1938 m. Miuncheno susitarimo)

Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Italija pagal jau pasiektą susitarimą dėl Sudetų - vokiečių srities perleidimo susitarė dėl šio perleidimo sąlygų ir formų. [...] Čekoslovakijos vyriausybė per keturias savaites nuo šios sutarties pasirašymo atleis nuo karo prievolės ir policijos tarnybos visus Sudetų vokiečius, kurie to panorės. Šiuo laikotarpiu Čekoslovakijos vyriausybė paleis iš kalėjimų Sudetų vokiečius, nuteistus už politinius nusikaltimus.

Šaltinis B (1938 m. karikatūra „Didžiajame Europos kelyje“)

Šaltinis B
Šaltinis B

Šaltinis C (Iš Hitlerio kalbos Vermachto kariuomenės dalinių pasitarime 1939 m. rugpjūčio 22 d.)

Mūsų priešininkai – smulkūs kirminai. Aš mačiau juos Miunchene. Aš mačiau, jog Stalinas niekada nepriims anglų pasiūlymo. Rusija nesuinteresuota išsaugoti Lenkiją. [...] Vakar Rusija atsakė, jog yra pasirengusi sudaryti paktą. Užmegztas asmeninis ryšys su Stalinu. Taigi Lenkijos padėtis yra tokia, kokios aš norėjau. Mums nereikia bijoti blokados. Rytai tiekia mums grūdų, gyvulių, anglies, švino, cinko. [...] Nepuolimo pakto publikavimas panašus į sprogstantį sviedinį. Pasekmės neaprėpiamos. [...] Daladjė ir Čemberlenas bus per daug bailūs, kad mus užpultų. Ribentropas gavo nurodymą [...] priimti bet kokius rusų reikalavimus.

Šaltinis D (Iš 1939 m. rugpjūčio 23 d. susitarimo)

1. Jei srityse, įeinančiose į Pabaltijo valstybių sudėtį (Suomijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje), įvyktų teritorinis politinis pertvarkymas, šiaurinė Lietuvos siena taps Vokietijos ir SSRS interesų sferų siena. Tuo pačiu abi šalys pripažįsta Lietuvos interesus Vilniaus kraštui.

2. Jei teritorinis politinis pertvarkymas įvyktų Lenkijos valstybei priklausančiose srityse, Vokietijos ir SSRS interesų sfera eis maždaug Narevo, Vyslos ir Sano upėmis.