Šaltiniai

Į 20 -27 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A ir B.

ŠALTINIS A. Iš Rusijos vyriausybės spaudos reikalų valdybos aplinkraščio

„Ministrų kabinetas nutarė: [...] (b) panaikinti visus anksčiau priimtus vyriausybės nutarimus ir potvarkius dėl lietuvių ir žemaičių rašto ir leisti tuose leidiniuose vartoti, be rusiškojo, taip pat lotyniškai) arba kitokį šriftą“

ŠALTINIS B. Iš Vilniaus generalgubernatoriaus rašto Vilniaus cenzūros komitetui

„Siunčiu lietuviškos abėcėlės egzempliorių, atspausdintą rusiškomis raidėmis, ir siūlau komitetui nuo šiol laikytis taisyklės: ne praleisti spausdinimui nė vieno lietuviško elementoriaus, rašyto lenkiškomis raidėmis, ir leisti juos spausdinti tik tada, kai jie bus perrašyti rusiškomis raidėmis pagal pridedamą pavyzdį“