Šaltiniai

Į 12-19 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D, E.

ŠALTINIS A. Iš Vilniaus generalgubernatoriaus rašto vidaus reikalų ministrui.

<...> pertvarkymų tikslas – grąžinti Šiaurės Vakarų kraštą į jo istorinę praeitį ir su šaknimis išrauti visa, kas troškimu jį atskirti sukėlė paskutinį maištą...

ŠALTINIS B. Katalikų ir katalikiškųjų bažnyčių skaičius Vilniaus vyskupystėje.

MetaiBažnyčių skaičiusKatalikų skaičius
1862 300 891 914
1901 152 1 365 830

 

ŠALTINIS C. Cerkvių ir stačiatikių skaičius Kauno gubernijoje.

MetaiParapinių cerkvių skaičiusParapijiečių skaičius
1863 17 34 695
1901 37 70 928

 

ŠALTINIS D. Muitinėse sulaikytų lietuviškų knygų skaičius.

MetaiKnygų skaičius
1891-1893 37 718
1900-1902 56 182

 

ŠALTINIS E. Iš Vilniaus generalgubernatoriaus ataskaitos carui.

Valdžios leidiniai <...> net dalijami nemokamai, visiškai neplito <...> o užsienio leidiniai, nepaisant jų brangumo, rizikos, susijusios su kontrabandiniu gabenimu <...> pabaudų, skiriamų lotyniškų-lietuviškų knygų laikytojams, jų platintojų arešto <... > plinta.