Šaltiniai

Į 1-11 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.

ŠALTINIS A

Nors aš suimtas, nors sukilimas tuo sustabdytas, bet jeigu vyriausybė nepakeis administracijos veikimo būdo, jei nesiliaus plėšusi gyventojų ir sėjusi keršto, atsiras kitas Mackevičius, ir ko aš nepadariau, sugebės pabaigti.

ŠALTINIS B

Inžinerijos pulkininkas Jasinskis <...> nakties metu, iš balandžio 22 į 23 dieną, sumanė ir sėkmingai įvykdė savo slaptą planą pulti <...> kariuomenę, esančią Vilniuje <...> Gyventojai, naudodamiesi trumpa atgautąja laisve <...> visi, kas buvo Vilniuje, tą pačią valandą pasirašė lietuvių tautos sukilimo aktą ir, susirinkę viešojoje aikštėje, patvirtino jį iškilmingiausia priesaika.

ŠALTINIS C (Iš 1831 m. Vilniaus gubernatoriaus rašto)

Sąmyšis prasidėjo Raseinių mieste. Keletas piktadarių, surinkę ginkluotą valstiečių būrį, sugebėjo nuversti teisėtą valdžią <...> maištininkų gaujos stiprėja ir įsigyja ginklų <...> visos vyriausybės pastangos turi būti nukreiptos Vilniui nuo šios gresiančios nelaimės apsaugoti <...> gali įvykti miesto (Vilniaus) gyventojų sukilimas ir jų susidėjimas su maištininkais.

ŠALTINIS D

Užrašas: „Žmonių giminės išgamai korikui „Muravjovui – dėkinga Lietuva". Atidengiant jo paminklą Vilniuje 1898 m. lapkričio mėn.
Užrašas: „Žmonių giminės išgamai korikui „Muravjovui – dėkinga Lietuva". Atidengiant jo paminklą Vilniuje 1898 m. lapkričio mėn.