Šaltiniai

Į 47-59 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D ir E.

ŠALTINIS A. Iš Mykolo Lietuvio veikalo „Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius“

Iš tikrųjų į šias vietas atkeliavo mūsų proseneliai, Romos piliečiai ir kareiviai [...]. Cezario laikais jie buvo čičion atnešti Okeane siautusių audrų [...]. Mūsų bočių laivai buvo atnešti prie kranto, kur dabar yra žemaičių pilis Plateliai [...]. Ten mūsų protėviai [...] ėmė karių įpročiu gyventi prie židinių [...] Vėliau patraukė tolyn, užvaldė gretimas jotvingių tautas, o paskui [...] rutėnus (rusus), kuriuos tuo metu, kaip ir maskvėnus, valdė Užvolgio totoriai. Atskirų rusų pilių viršininkais buvo vadinamieji baskakai; juos išvijo mūsų protėviai italai, kurie vėliau vadinosi litalais, o dar vėliau gavo lietuvių vardą [...]. Jie savo valdžią išplėtė nuo žemaičių jūros, vadinamos Baltijos jūra, ligi Juodųjų jūrų [...]. Jie išgavo savo kunigaikščiui Mindaugui, priėmusiam šventą krikštą, karūną ir karaliaus vainiką.

ŠALTINIS B. Iš Abraomo Kulviečio laiško karalienei Bonai

Yra daug Jūsų Didenybės pavaldinių lietuvių, labai išsimokslinusių, kurie galėtų būti naudingi valstybei. Bet, mano likimo įbauginti, jie apsigyveno Vokietijoje. Kai kuriuos jų priglaudė šviesiausiasis Prūsijos hercogas [...]. Šviesiausiasis hercogas [...] įsteigė mokyklą, iš visur pasikvietė mokytų vyrų; profesoriams kasmet išmoka tūkstančius [...]. Jis nori mane paskirti šios mokyklos rektoriumi. [...] Bet, Maloningiausia Ponia, skaudu, kaip Dievą myliu, mums visiems, kad, trokšdami dirbti saviems, dabar dirbame svetimiems.

ŠALTINIS C. LDK studentų gausiausiai lankyti užsienio universitetai 1541-1600 m.

UniversitetasReligijaĮrašų skaičius
Karaliaučius evangelikų 214
Krokuva katalikų 50
Bazelis evangelikų 44
Leipcigas evangelikų 41
Vitenbergas evangelikų 29
Paduva katalikų 28
Heidelbergas evangelikų 25

 

ŠALTINIS D. Iš „Naujųjų amžių istorijos“ vadovėlio

1773 m. popiežiui panaikinus jėzuitų ordiną, Lietuvoje buvo įsteigta Edukacinė komisija. Tai buvo pirmoji Europoje pasaulietinė švietimo įstaiga. [...] Edukacinė komisija bandė įvesti privalomą pradžios mokslą. [...] Vilniaus universitetas buvo pavadintas LDK Vyriausiąja mokykla [...]. Rektoriaus Martyno Počobuto iniciatyva buvo perstatyta Vilniaus observatorija. [...] Vyriausioje mokykloje studentai buvo mokomi I. Niutono fizikos, supažindinami su M. Koperniko atradimais. [...] Vilniuje buvo įsteigtas pirmasis Lietuvoje botanikos sodas.

ŠALTINIS E. Iš Vilniaus generalgubernatoriaus ataskaitos carui

Nepaisant draudimo priemonių, kurių buvo imtasi lotyniško-lietuviško rašto atžvilgiu, nepaisant valdžios išleistų knygų rusišku šriftu, šis šriftas tarp lietuvių neprigijo. Valdžios leidiniai, pardavinėjami pusdykiui, net dalijami nemokamai, visiškai neplito. [...] O užsieniniai leidiniai, nepaisant jų brangumo, rizikos, susijusios su kontrabandiniu gabenimu, nepaisant jų konfiskavimo [...], jų platintojų arešto – šios knygos plinta Šiaurės vakarų krašte dešimtimis tūkstančių.