Šaltiniai


Į 35–41 klausimus atsakykite remdamiesi A, B, C ir D šaltiniais.

A šaltinis (Iš istoriko knygos)
Vienos kongreso planuotojai suprato: norėdami laiduoti Vidurio Europai taiką [...], jie turėsią sugriauti tai, ką XVII amžiuje padarė de Rišeljė, kuris stengėsi, kad Vidurio Europa būtų silpna, susiskaldžiusi, nuolat gundanti prancūzus įsiveržti ir paversti ją savo kariuomenės pratybų lauku. Tad valstybių vyrai Vienoje ėmėsi konsoliduoti, bet ne vienyti Vokietiją. Austrija ir Prūsija buvo didžiausios vokiečių valstybės, po jų ėjo daug vidutinių, kaip antai: Bavarija, Viurtembergas, Saksonija, kurias  reikėjo padidinti ir sustiprinti. Iš daugiau kaip 300 valstybėlių buvo padaryta apie trisdešimt, o šios savo ruožtu sutelktos į naują junginį, pavadintą Vokietijos konfederacija. Numatanti bendrą gynybą prieš  išorės agresiją, ši konfederacija pasirodė esanti sumanus kūrinys – per stipri, kad ją pultų Prancūzija, bet per silpna ir pernelyg decentralizuota, kad keltų grėsmę kaimynams. Konfederacija atsvėrė Prūsijos karinės jėgos pranašumą ir Austrijos didesnį prestižą bei teisėtumą. Jos paskirtis buvo neleisti vokiečiams susivienyti tautiniu pagrindu, išsaugoti įvairių kunigaikščių ir monarchų sostus, užkirsti kelią Prancūzijos agresijai.

B šaltinis (Europa po Vienos kongreso)

B šaltinis
B šaltinis

C šaltinis (Iš istoriko knygos)
Prūsijos perėjimas į naujo Vokietijos suvienijimo šalininkų pusę įvyko XIX amžiaus septintajame dešimtmetyje; visų pirma jai tai buvo priemonė išeiti iš Vokietijos konfederacijos ir išsisukti nuo beviltiškų Austrijos reikalų. Pirmaisiais Vilhelmo I valdymo metais Prūsijos reikalai atsidūrė labai keblioje padėtyje. Autoritarinę sistemą sustiprino [...] karinės reformos, tačiau Landtago rinkimuose daugumą gavo liberalai [...]. 1862 metais premjeru buvo paskirtas Otas fon Bismarkas, kad įveiktų krizę, jei reikės – ir nekonstitucinėmis priemonėmis. Jo tikslas buvo „pasodinti Prūsiją į balną“ Vokietijoje, o Vokietiją pasodinti į balną Europoje.

D šaltinis (1870 m. austrų karikatūra „Vokietijos ateitis“)

Užrašas virš karikatūros: „Vokietijos ateitis“. Užrašas po karikatūra: „Ar ji bus po skrybėle? Man regis, greičiau po šalmu su smaigaliu!“
Užrašas virš karikatūros: „Vokietijos ateitis“. Užrašas po karikatūra: „Ar ji bus po skrybėle? Man regis, greičiau po šalmu su smaigaliu!“