Šaltiniai

Į 8-15 klausimus atsakykite, remdamiesi šaltiniais A ir B.

ŠALTINIS A. (Iš sutarties su Vokietija)

99 str. <...> Vokietija atsisako svarbiausių Sąjungininkų ir Susivienijusių Valstybių naudai visų teisių į teritorijas tarp Baltijos jūros, Rytinės Prūsijos šiaurės rytų sienos <...> ir buvusių sienų tarp Vokietijos ir Rusijos.

160 str. <...> Nuo šio momento bendra Vokietijos kariuomenės sudėtis neturi viršyti šimto tūkstančių žmonių <...>.

ŠALTINIS B. (Iš Eric Hobsbawm knygos)

<...> Iš tikrųjų pertvarkant Europos žemėlapi pagrindinis principas - pagal etninius lingvistinius požymius sukurti tokias nacionalines valstybes, kurių tautos turi „apsisprendimo teisę“. <...> Vilsonas <...> primygtinai piršo alternatyvą sukurti viską apimančią „Tautų sąjungą <...>, kuri problemas turėtų spręsti taikiai <..>.