Šaltiniai

Į 42-55 klausimus atsakykite remdamiesi žemėlapiais A, B bei šaltiniais A ir B.

ŽEMĖLAPIS A

Žemėlapis A
Žemėlapis A

ŽEMĖLAPIS B

Žemėlapis B
Žemėlapis B

ŠALTINIS A

Mes turime pasiekti naudos iš poreikio apginkluoti savo nedidelį kraštą. Vokietijai svarbu ne Prūsijos liberalizmas, bet jos jėga. [...] Prūsija turi sutelkti savo jėgas ir laukti palankaus momento, kuris ne kartą jau buvo praleistas. [...] Ne kalbomis ar balsų dauguma yra sprendžiami didieji laikmečio uždaviniai, bet geležimi ir krauju.

ŠALTINIS B

Ak, tas širdžiai mielas kongresas! Net nelabai aišku, ar jis iš tikro prasidėjęs, [...] Svarbiausi šio puikaus kongreso rezultatai bus ne kas kita kaip masinis sielų išpardavimas, [...] Visa, kas vyksta dabar, nė kiek ne geriau už tai, ką padarė Napoleonas, nes vėl klimpstama į tą patį.