Šaltiniai

Į 32-41 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D, E.

ŠALTINIS A

 Šiaurinės valstijosPietinės valstijos
Valstijų skaičius 23 11
Gyventojų skaičius 22 mln. 9 mln.
Geležinkeliai 71% 29%
Fabrikai ir gamyklos 86% 14%
Pramonės darbininkai 9 % 8%

 

ŠALTINIS B. (Iš Pietinių valstijų viceprezidento kalbos)

Mūsų naujos respublikos kertinis akmuo yra ta didžioji tiesa, kad negras nėra lygiavertis su baltuoju žmogum; vergija [...] jiems yra natūralus dalykas. Pirmoji pasaulio istorijoje yra mūsų naujoji valdžia, kuri remiasi šia didžiąja fizine, filosofine ir moraline tiesa.

ŠALTINIS C. (Iš 1862 m. prezidento kalbos)

Aš noriu išgelbėti Sąjungą. [...] Jeigu kas nors trokšta išgelbėti Sąjungą tik su sąlyga, kad vergija bus išsaugota, aš su jais nesutinku. Jei kas nors trokšta išgelbėti Sąjungą tik su sąlyga, kad vergija bus panaikinta, aš ir su jais nesutinku. Svarbiausias mano tikslas šioje kovoje - išgelbėti Sąjungą, o ne išsaugoti ar panaikinti vergiją.

ŠALTINIS D. (Iš 1863 m. prezidento kalbos).

Prieš aštuoniasdešimt septynerius metus mūsų tėvai laisvėje pagimdė naują tautą šiame žemyne, tikėdami, kad visi žmonės sukurti būti lygūs [...]
Mes Įsitikinę, kad žmonės žuvo neveltui. Ši tauta su Dievo padėjimu iš naujo atgims laisvėje ir kad žmonių valdžia, vykdoma pačių žmonių ir žmonių labui, niekada neišnyks nuo žemės paviršiaus.

ŠALTINIS E. (Konstitucijos XIII pataisa)

Nei Jungtinėse Valstijose, nei kurioje kitoje jų jurisdikcijoje esančioje vietoje negali būti nei vergijos, nei priverstinės tarnystės, išskyrus atvejus, kai bausmės skiriamos už nusikaltimus, už kuriuos asmenys buvo prideramai nubausti.