Šaltiniai

Į 10-20 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D.

ŠALTINIS A. Istoriko Karlo M. Kipolo mintys

„XIX a. dominavo Europa (...). Neįmanoma suprasti labiausiai nutolusio pasaulio užkampio istorijos, neatsižvelgiant į tai, kokią reikšmę ten turėjo Europos kultūros, ekonomikos ir technologijos įtaką.“

ŠALTINIS B. Didžiųjų valstybių metinė plieno gamyba 1870-1910 m. (tūkst. tonų)

Valstybė/
Metai
Didžioji
Britanija
JAVVokietijaPrancūzija
1870 286 68 169 83
1910 6374 26512 13698 3606

 

ŠALTINIS C. Didžiųjų valstybių gyventojų skaičiaus kitimas 1870-1910 (mln.)

Valstybė/
Metai
Didžioji
Britanija
JAVVokietijaPrancūzija
1870 31 39,9 41 36
1910 45 91,9 65 39

 

ŠALTINIS D. Kaimo gyventojai (% nuo bendro skaičiaus)

Valstybė/
Metai
Didžioji
Britanija
VokietijaPrancūzija
1870 30 50 69
1910 12 38 56