Šaltiniai

Į 42-57 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D, E.

ŠALTINIS A

1. Visų pirma, kad ir buvo senieji draugystės, sąjungos pasižadėjimai, padėję plėsti bendrą valstybę, [...] visiems laikams tuos senuosius sąjungos susitarimus atnaujinome ir suderinome.

2. Kad [...] Karalystė ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė yra jau vienas neišskiriamas vienalytis kūnas, taip pat viena bendra neišskiriama valstybė, kuri iš dviejų valstybių ir tautų susidarė ir susijungė į vieną tautą (visuomenę).

3. O kad tom dviem tautom visiems laikams įsakinėtų [...] vienas bendras karalius.

7. Abiejų tautų seimas ir taryba visuomet turi būti bendri.

ŠALTINIS B. Iš Kėdainių sutarties

2. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė [...] būsimuosius Švedijos karalius priimdama didžiaisiais Lietuvos kunigaikščiais [...] negalėsianti nei atskiro valdovo išsirinkti, nei gauti lygių teisių.

4. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės luomai sau garantuoja [...] raštu išgavę, LDK visų esamų bei praktikuojamųjų tikybų laisvę, [...].

ŠALTINIS C

Todėl, šviesiausia valdove, šių išganingų apeigų vardan tegu Jūsų Didenybė priima šį poną didįjį kunigaikštį [...] kaip sūnų ir tegu atiduoda jam kaip teisėtą žmoną savo mylimą dukterį, garbingąją [...] karalienę. [...] Didysis kunigaikštis [...] su visais savo dar nepakrikštytais broliais, artimaisiais, didikais [...] nori ir trokšta priimti Šventosios Romos Bažnyčios katalikų tikėjimą. Be to, [jis] žada ir įsipareigojo visas užimtas ir prarastas [...] Karalystės žemes, [...] savo pastangomis ir ištekliais vėl suvienyti. Pagaliau [...] pažada savo [...] žemes prie [...] karalystės Karūnos visiems laikams prijungti.

ŠALTINIS D

Šaltinis D

ŠALTINIS E. LDK teritorijos ir gyventojų skaičiaus raida

MetaiValstybės teritorija
(tūkst. kv. km)
Gyventojų skaičius
(tūkstančiais)
1568 485 2400
1572 320 1700
1791 250 2500