Šaltiniai

Į 58-68 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D, E, F.

ŠALTINIS A

Šaltinis A
Šaltinis A

ŠALTINIS B

Šaltinis B
Šaltinis B

ŠALTINIS C

Šaltinis C
Šaltinis C

ŠALTINIS D

Šaltinis D
Šaltinis D

ŠALTINIS E

Pastato grožis ir didingumas buvo pasiektas ne puošyba, o dalių ir visumos darna, žaismingumą pakeitė griežta simetrija.

ŠALTINIS F

Abatas Sugeras [XII a.] aprašė, kas darėsi senojoj Saint-Denis bažnyčioj didžiųjų švenčių metu. - „Kas buvo įėjęs bažnyčion, nebegalėjo išsikrapštyti. <...> Moters žvygaudavusios, tarytum vaiką gimdydamos. <...> Daugelis vargais negalais iš bažnyčios ištrauktų moterų šventoriuje numirdavę. Vienuoliai su relikvijomis dažnai turėdavę per langus išlipti“. Todėl ir nutarė Sugeras senosios vietoj pastatyti [naujo stiliaus] didesnę bažnyčią.