Šaltiniai

Į 31–40 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.

Šaltinis A (LDK teritorijos ir lietuvių skaičiaus kaita XIII–XVI a.)

Metai 1263 m. 1341 m. 1377 m. 1430 m. 1569 m.
Plotas (tūkst. km2) 200 350 700 930 485
Lietuvių skaičius tūkst. 250 370 420 590 700
Lietuvių skaičius procentais 63 53 30 23 29


Šaltinis B
(Iš istorijos vadovėlio)

LDK buvo daugiatautė ir daugiakultūrė valstybė, apgyventa baltų ir slavų tautų. Čia viena šalia kitos gyvavo stačiatikių, katalikų ir dar neišnykusi pagonių kultūros. XVI a. jau turime nuo seno gyvuojančias ar tik besikuriančias net kelias rašto kalbas – gudų, vokiečių, lotynų, lenkų, lietuvių. Dėl tokio kultūrinio margumyno šiais laikais neretai yra keliamas klausimas, kokia gi iš tikrųjų ta valstybė buvo: lietuviška, lenkiška ar baltarusiška?

Šaltinis C (Abiejų Tautų Respublikos padalijimai)

Šaltinis C
Šaltinis C

Šaltinis D (Iš istoriko Norman Davies knygos „Dievo žaislas: Lenkijos istorija“)

Respublika buvo dvilypė valstybė, kurios dviejų pagrindinių sudedamųjų dalių – Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – skirtingi interesai niekais vertė visas pastangas ją reformuoti. Monarchija vis dar buvo renkamoji ir neretai virsdavo žaisliuku tarptautinės diplomatijos rankose. Seimą ir toliau luošino liberum veto, o nereformuoti įstatymai toliau leido kurtis konfederacijoms. [...] „Auksinė laisvė“, į kurią daugumai kilmingų piliečių buvo įskiepytas požiūris kaip į Respublikos šlovę, prarado prasmę krašte, kur devynios dešimtosios gyventojų kentė skurdą ir baudžiavą ir kur, jeigu kas ir buvo daroma, tai tik už prancūzų auksą arba grasinant ir verčiant Rusijai. Beveik penkiasdešimt metų Lenkijos ir Lietuvos valstybė buvo valdoma kaip Rusijos protektoratas. Rusai čia šeimininkavo tokiais metodais, kurie šiaip civiliniame gyvenime būtų pavadinti „globėjišku reketu“. [...]

Niekada iki galo nesuprastume prieštaringų padalijimų laikotarpio aplinkybių, jei neatkreiptume dėmesio į tai, kad Lenkijos vidaus suirutė buvo be paliovos kurstoma galingesnių kaimyninių valstybių.