Šaltiniai

Į 11-19 klausimus atsakykite remdamiesi karikatūromis.

1789 m. prancūzų karikatūros (A, B)

Karikatūra A

1. Virš karikatūros A užrašyta: „Reikia tikėtis, kad šis žaidimas netrukus baigsis".

Virš karikatūros A užrašyta:
„Reikia tikėtis, kad šis žaidimas netrukus baigsis“.

Karikatūra B

2. Virš karikatūros B užrašyta: „Šiais laikais naštą reikia nešti kartu"

Virš karikatūros B užrašyta:
„Šiais laikais naštą reikia nešti kartu“.